Transzferár-dokumentáció készítés

   

A transzferárazás lényege, hogy a kapcsolt (egymástól nem független) vállalkozások egymás közötti kereskedelmi, szolgáltatási és pénzügyi kapcsolataiban érvényesített ár megfeleljen az egymástól független felek összehasonlítható körülmények esetén alkalmazott árainak.

A gazdálkodó társaságot – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben nyilvántartási kötelezettség terheli, amennyiben kapcsolt vállalkozásával jogügylete keletkezik.

Amennyiben az adóhatósági eljárás során megállapítást nyer, hogy a vállalkozás a jogszabályi kötelezettség ellenére nem készített nyilvántartást vagy az formailag nem megfelelő, akkor mulasztási bírság terheli. Tartalmi meg nem felelőség esetén, illetve ha az alkalmazott ár nem felel meg a szokásos piaci árnak, akkor társasági adó, különadó és általános forgalmi adó adónemeken az adóhatóság – a kapcsolódó jogkövetkezményekkel együtt – adókülönbözetet állapíthat meg.

 

 

magÁnszemÉlyeknek
indulÓ vÁllalkozÁsoknak
mŰkÖdŐ vÁllalkozÁsoknak

adÓzÁssal kapcsolatos hÍrek, informÁciÓk


NAPI TIPP – 2014. június 23.

Tudta-e Ön, hogy meghatározott esetekben mentes a személyi jövedelemadó alól a termőföld haszonbérbe adásából származó bevétel? A Személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, amennyiben a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. Amennyiben a haszonbérlet időtartama alatt a bérbeadó személyében változás következik és az új tulajdonosnak olyan, már meglévő szerződés alapján teljesítenek kifizetést, amely a törvényi feltételnek megfelelően legalább 5 évre szól, akkor az e szerződés alapján az új tulajdonos részére kifizetett haszonbérleti díj adómentes jövedelemnek minősül.

Napi tipp

A "Napi tipp" ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásunk a gazdasági élet szereplői számára.

Amennyiben a jövőben szeretné ezen szolgáltatásunkat igénybe venni, kérjük adja meg e- mail címét!