MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

 

Mindannyian tudjuk, hogy a jogszabályok nem ismerete nem mentesít bennünket a felelősség alól. Az adózással kapcsolatos jogszabályok minden - a törvényben nevesített - adóalanyra kiterjednek, így például az eljárásjogi jogszabályban szereplő előírások ugyanúgy vonatkoznak a magánszemélyekre, mind az egyéb adóalanyokra. Tehát nem árt tisztában lennünk az adókötelezettséghez kapcsolódó kötelezettségeinkkel, és jogainkkal.

 

Kevesen gondolnak arra, hogy megfelelő szakértői segítséggel, támogatással akár adó-, illetve illeték csökkentést is elérhetnek, valamint ha a jogszabályok ismeretének birtokában kötnek meg egy-egy jogügyletet, akkor egy adóhatósági eljárás sem állapíthat meg adó- vagy illetékhiányt. Így például ajándékozás esetén is van arra lehetőség, hogy illetékmentesen tegyük meg mindezt, és a megajándékozottat ne terhelje illetékfizetési kötelezettség.

 

magÁnszemÉlyeknek
indulÓ vÁllalkozÁsoknak
mŰkÖdŐ vÁllalkozÁsoknak

adÓzÁssal kapcsolatos hÍrek, informÁciÓk


NAPI TIPP – 2014. június 23.

Tudta-e Ön, hogy meghatározott esetekben mentes a személyi jövedelemadó alól a termőföld haszonbérbe adásából származó bevétel? A Személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, amennyiben a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. Amennyiben a haszonbérlet időtartama alatt a bérbeadó személyében változás következik és az új tulajdonosnak olyan, már meglévő szerződés alapján teljesítenek kifizetést, amely a törvényi feltételnek megfelelően legalább 5 évre szól, akkor az e szerződés alapján az új tulajdonos részére kifizetett haszonbérleti díj adómentes jövedelemnek minősül.

Napi tipp

A "Napi tipp" ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásunk a gazdasági élet szereplői számára.

Amennyiben a jövőben szeretné ezen szolgáltatásunkat igénybe venni, kérjük adja meg e- mail címét!